ترجمه آهنگ های ترکی

ترجمه آهنگ های ترکی و آذری
تاریخ انتشار : 7 ژوئن 2023

ترجمه آهنگ Ferhat Gocer Yillarim Gitti

ترجمه آهنگ Ferhat Gocer Yillarim Gitti

متن، گویش فارسی و ترجمه روان و دقیق آهنگ فرهاد گوچر به نام ییلاریم گیتی

Ferhat Gocer Yillarim Gitti Şarki sözleri

متن و ترجمه آهنگ فرهاد گوچر ییلاریم گیتی

ترجمه آهنگ های ترکی بدون نظر 3 بازدید
ادامه مطلب ...
تاریخ انتشار : 7 ژوئن 2023

ترجمه آهنگ Tuğba Melser Gelse

ترجمه آهنگ Tuğba Melser Gelse

متن، گویش فارسی و ترجمه روان و دقیق آهنگ توبا ملسر به نام گلسن

 

Tuğba Melser Gelsen Şarki sözleri

متن و ترجمه آهنگ توبا ملسر گلسن

ترجمه آهنگ های ترکی بدون نظر 4 بازدید
ادامه مطلب ...
تاریخ انتشار : 5 ژوئن 2023

ترجمه آهنگ Ceylan Koynat Puslu Bir Gece

ترجمه آهنگ Ceylan Koynat Puslu Bir Gece

متن، گویش فارسی و ترجمه روان و دقیق آهنگ جیلان کوینات به نام پوسلو بیر گجه

Ceylan Koynat Puslu Bir Gece Şarki sözleri

متن و ترجمه آهنگ جیلان کوینات پوسلو بیر گجه

ترجمه آهنگ های ترکی بدون نظر 30 بازدید
ادامه مطلب ...
تاریخ انتشار : 4 ژوئن 2023

ترجمه آهنگ Bengü Veto

ترجمه آهنگ Bengü Veto

متن، گویش فارسی و ترجمه روان و دقیق آهنگ بنگو به نام وتو

Bengü Veto Şarki sözleri

متن و ترجمه آهنگ بنگو وتو

ترجمه آهنگ های ترکی بدون نظر 77 بازدید
ادامه مطلب ...
تاریخ انتشار : 4 ژوئن 2023

ترجمه آهنگ Semicenk Pişman Değilim

ترجمه آهنگ Semicenk Pişman Değilim

متن، گویش فارسی و ترجمه روان و دقیق آهنگ سمیجنک به نام پیشمان دییلیم

Semicenk Pişman Değilim Şarki sözleri

متن و ترجمه آهنگ سمیجنک پشیمان دییلیم

ترجمه آهنگ های ترکی بدون نظر 116 بازدید
ادامه مطلب ...
تاریخ انتشار : 4 ژوئن 2023

ترجمه آهنگ Serdar Ortaç Bilsem Ki

ترجمه آهنگ Serdar Ortaç Bilsem Ki

متن ،گویش فارسی و ترجمه روان و دقیق آهنگ سردار اورتاچ به نام بیلسم کی

Serdar Ortaç Bilsem ki Şarki sözleri

متن و ترجمه آهنگ سردار اورتاچ بیلسم کی

ترجمه آهنگ های ترکی بدون نظر 15 بازدید
ادامه مطلب ...
تاریخ انتشار : 3 ژوئن 2023

ترجمه آهنگ Niran Ünsal Haydar Haydar

ترجمه آهنگ Niran Ünsal Haydar Haydar

متن، گویش فارسی و ترجمه روان و دقیق آهنگ نیران اونسال به نام حیدر حیدر

Niran Ünsal Haydar Haydar şarkı sözleri

متن و ترجمه آهنگ نیران اونسال حیدر حیدر

ترجمه آهنگ های ترکی بدون نظر 14 بازدید
ادامه مطلب ...
تاریخ انتشار : 3 ژوئن 2023

ترجمه آهنگ Burak Bulut Beni Bu Geceden Öldür

ترجمه آهنگ Burak Bulut Beni Bu Geceden Öldür

متن، گویش فارسی و ترجمه روان و دقیق آهنگ بوراک بولوت بنی بو گجدن اولدور

Burak Bulut Beni Bu Geceden Öldür Şarki sözleri

متن و ترجمه آهنگ بوراک بولوت بو گجدن اولدور

ترجمه آهنگ های ترکی بدون نظر 9 بازدید
ادامه مطلب ...
تاریخ انتشار : 3 ژوئن 2023

ترجمه آهنگ Ece Mumay Tanrıça

ترجمه آهنگ Ece Mumay Tanrıça

متن، گویش فارسی و ترجمه روان و دقیق آهنگ اجه مومای به نام تانریچا

Ece Mumay Tanrıça Şarki sözleri

متن و ترجمه آهنگ اجه مومای تانریچا

ترجمه آهنگ های ترکی بدون نظر 36 بازدید
ادامه مطلب ...
تاریخ انتشار : 1 ژوئن 2023

ترجمه آهنگ Gökhan Türkmen Gökyüzünden

ترجمه آهنگ Gökhan Türkmen Gökyüzünden

متن، گویش فارسی و ترجمه روان و دقیق آهنگ گوکهان ترکمن به نام گوکیوزوندن

Gökhan Türkmen Gökyüzünden Şarki sözleri

متن و ترجمه آهنگ گوکهان ترکمن گوکیوزوندن

ترجمه آهنگ های ترکی بدون نظر 16 بازدید
ادامه مطلب ...