ترجمه موزیک ترکی

ترجمه آهنگ های ترکی و آذری

پیشنهادی های ترجمه موزیک ترکی

RECOMMENDED POSTS

تاریخ انتشار : 4 ژوئن 2023

ترجمه آهنگ Bengü Veto

ترجمه آهنگ Bengü Veto

متن، گویش فارسی و ترجمه روان و دقیق آهنگ بنگو به نام وتو

Bengü Veto Şarki sözleri

متن و ترجمه آهنگ بنگو وتو

ترجمه آهنگ های ترکی بدون نظر 8 بازدید
ادامه مطلب ...
تاریخ انتشار : 4 ژوئن 2023

ترجمه آهنگ Semicenk Pişman Değilim

ترجمه آهنگ Semicenk Pişman Değilim

متن، گویش فارسی و ترجمه روان و دقیق آهنگ سمیجنک به نام پیشمان دییلیم

Semicenk Pişman Değilim Şarki sözleri

متن و ترجمه آهنگ سمیجنک پشیمان دییلیم

ترجمه آهنگ های ترکی بدون نظر 13 بازدید
ادامه مطلب ...
تاریخ انتشار : 4 ژوئن 2023

ترجمه آهنگ Serdar Ortaç Bilsem Ki

ترجمه آهنگ Serdar Ortaç Bilsem Ki

متن ،گویش فارسی و ترجمه روان و دقیق آهنگ سردار اورتاچ به نام بیلسم کی

Serdar Ortaç Bilsem ki Şarki sözleri

متن و ترجمه آهنگ سردار اورتاچ بیلسم کی

ترجمه آهنگ های ترکی بدون نظر 7 بازدید
ادامه مطلب ...
تاریخ انتشار : 3 ژوئن 2023

ترجمه آهنگ Niran Ünsal Haydar Haydar

ترجمه آهنگ Niran Ünsal Haydar Haydar

متن، گویش فارسی و ترجمه روان و دقیق آهنگ نیران اونسال به نام حیدر حیدر

Niran Ünsal Haydar Haydar şarkı sözleri

متن و ترجمه آهنگ نیران اونسال حیدر حیدر

ترجمه آهنگ های ترکی بدون نظر 4 بازدید
ادامه مطلب ...
تاریخ انتشار : 3 ژوئن 2023

ترجمه آهنگ Burak Bulut Beni Bu Geceden Öldür

ترجمه آهنگ Burak Bulut Beni Bu Geceden Öldür

متن، گویش فارسی و ترجمه روان و دقیق آهنگ بوراک بولوت بنی بو گجدن اولدور

Burak Bulut Beni Bu Geceden Öldür Şarki sözleri

متن و ترجمه آهنگ بوراک بولوت بو گجدن اولدور

ترجمه آهنگ های ترکی بدون نظر 4 بازدید
ادامه مطلب ...
تاریخ انتشار : 3 ژوئن 2023

ترجمه آهنگ Ece Mumay Tanrıça

ترجمه آهنگ Ece Mumay Tanrıça

متن، گویش فارسی و ترجمه روان و دقیق آهنگ اجه مومای به نام تانریچا

Ece Mumay Tanrıça Şarki sözleri

متن و ترجمه آهنگ اجه مومای تانریچا

ترجمه آهنگ های ترکی بدون نظر 10 بازدید
ادامه مطلب ...
تاریخ انتشار : 1 ژوئن 2023

ترجمه آهنگ رامیل صدالی عمروم گونوم

ترجمه آهنگ رامیل صدالی عمروم گونوم

متن، گویش فارسی و ترجمه روان و دقیق آهنگ رامیل صدالی به نام عمروم گونوم

Ramil Sedali Ömrum GunumBǝnd Şarki sözleri

متن و ترجمه آهنگ رامیل صدالی عمروم گونوم

ترجمه آهنگ های آذری بدون نظر 12 بازدید
ادامه مطلب ...
تاریخ انتشار : 1 ژوئن 2023

ترجمه آهنگ Gökhan Türkmen Gökyüzünden

ترجمه آهنگ Gökhan Türkmen Gökyüzünden

متن، گویش فارسی و ترجمه روان و دقیق آهنگ گوکهان ترکمن به نام گوکیوزوندن

Gökhan Türkmen Gökyüzünden Şarki sözleri

متن و ترجمه آهنگ گوکهان ترکمن گوکیوزوندن

ترجمه آهنگ های ترکی بدون نظر 7 بازدید
ادامه مطلب ...
تاریخ انتشار : 1 ژوئن 2023

ترجمه آهنگ نگار شعبانوا ساخلا خاطیره

ترجمه آهنگ نگار شعبانوا ساخلا خاطیره

متن،گویش فارسی وترجمه روان و دقیق آهنگ نگار شعبانوا به نام ساخلا خاطیره

Nigar Sabanova Saxla Xatire Şarki sözleri

متن و ترجمه آهنگ نگار شعبانوا ساخلا خاطیره

ترجمه آهنگ های آذری بدون نظر 24 بازدید
ادامه مطلب ...
تاریخ انتشار : 31 می 2023

ترجمه آهنگ Berk Geri Çekil

ترجمه آهنگ Berk Geri Çekil

متن، گویش فارسی و ترجمه روان و دقیق آهنگ برک به نام گری چکیل

Berk Geri Çekil Şarkı Sözleri

متن و ترجمه آهنگ برک گری چکیل

ترجمه آهنگ های ترکی بدون نظر 28 بازدید
ادامه مطلب ...